Kenmerken van ARBITREA Betrokken team van professionele Re-integratiecoaches, Arbeidsdeskundigen, Vitaliteitscoaches, Lifecoaches Trajecten op maat, qua duur en inzet producten Korte lijnen, eerlijk advies en adequate terugkoppeling Landelijke dekking Hoog bemiddelingspercentage Wet Verbetering Poortwachter Proof Mensgerichte begeleiding
Anderen over ARBITREA

ARBITREA

biedt de volgende diensten

Onze werkwijze: Aanmelding vanuit de opdrachtgever en afstemming met betrokken partijen; Intakegesprek met de werknemer. Bij de werknemer thuis, op de werkplek, online of op neutraal terrein; Opstellen van een trajectplan op maat met daarin concrete doelen en afspraken; Aandacht voor zelfanalyse, beroepen- en arbeidsmarkt oriëntatie en het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden; Actief solliciteren staat centraal tijdens het traject.
MINISTERIE VAN VWS / VITAMEE / VGGM / NETFLIX / DIAKONESSENHUIS ZARA / HAN / LUDENS / SANTEPARTNERS / VITRAS / ZIEKENHUIS BERNHOVEN RIJNSTATE ZIEKENHUIS / AMFORS / St. ANTONIUS ZIEKENHUIS
PARTNERS VAN  ARBITREA
Loopbaanvraagstukken kunnen vanuit verschillende behoeftes ontstaan: ‘Zit iemand nog op de goede plek? Past het functieprofiel bij een persoon? Welke kant wil de werknemer op en wat is hier voor nodig?' Het doel is bewust wording van de loopbaanwensen, competenties en ondersteunen bij het zetten van stappen naar ander werk. Ook kan de TMA (Talenten Motivatie Analyse) worden ingezet. Dit geeft een zeer uitgebreid inzicht drijfveren, capaciteiten en leerpunten, gekoppeld aan arbeidsmogelijkheden. ARBITREA maakt hierbij gebruik van moderne technieken en middelen.

Loopbaan coaching & persoonlijke ontwikkeling

Outplacement kan veelal worden ingezet bij arbeidsconflicten, ontslag of reorganisatie. Bij outplacement wordt de werknemer gecoacht en begeleid bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Met een outplacement traject krijgen werknemers de kans om nieuwe loopbaanmogelijkheden te verkennen, verrassende inzichten te verkrijgen en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Outplacement

Twijfelt u eraan of een 2e spoor traject zinvol of haalbaar is voor uw zieke werknemer? Dan is de inzet van ons haalbaarheidsonderzoek een goede optie. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door één van onze arbeidsdeskundigen of re-integratiecoaches. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er geen reële arbeidsmogelijkheden voor uw werknemer zijn, dan kunt u onze bevindingen meesturen bij de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV. Er wordt bij uw werknemer een erkende test afgenomen, gebaseerd op de werkwijze van het UWV en gevalideerd door TNO. Deze test maakt de koppeling tussen huidige belastbaarheid, het werk/ denkniveau en theoretisch beschikbare arbeidsmogelijkheden. Vervolgens is zichtbaar wat het huidige arbeidsaanbod is en welke functie eisen er worden gesteld. ARBITREA stelt een uitgebreide rapportage op, met daarin een eindconclusie en de bevindingen die deze conclusie onderschrijven.

Haalbaarheidsonderzoek

De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk te realiseren. Onze Arbeidsdeskundigen hebben ruime ervaring in het opstellen van arbeidskundige onderzoeken, het uitvoeren van dossierscans en het geven van passend advies.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een Talenten Motivatie Analyse, afgekort TMA geeft inzicht in je drijfveren, talenten en competenties. Een TMA kan worden ingezet bij persoonlijke ontwikkeling en laat ontwikkelpotentieel zien. De TMA-methode bestaat naast de TMA-persoonlijkheidsanalyse uit onder meer een 'Capaciteitenanalyse' (mbo en hbo-/wo-niveau), 'Beroepssectoren en activiteiteninteresse-analyse' (studie en beroepskeuze) en teamanalyse. TMA kan onder andere worden ingezet bij ondersteuning bij re-integratie loopbaanontwikkeling en outplacement.

Talenten Motivatie Analyse

Oorzaken van (dreigend) verzuim kunnen verschillend zijn: van een minder gezonde leefstijl, verschillende arbeidsfactoren of er is sprake van een disbalans in werk en privé. ARBITREA zet bij uw werknemrs ‘de arbeidscheck’ in om een totaalbeeld van de huidige gezondheid en inzetbaarheid te krijgen. En het risico op uitval of verzuim. Met de uitkomst kunnen vraaggerichte interventies worden ingezet ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemres. Ook kan ARBITREA op organisatie of afdelingsniveau een signalerende en preventieve rol spelen.

Vitaliteit & werkvermogen

Re-integratie

ONZE SPECIALISTEN Even voorstellen: Ons team bestaat uit betrokken professionals die zich met hart en ziel inzetten. Met ieder ons eigen aandachtsgebied bieden we de juiste begeleiding afgestemd op een hulpvraag. Door een lage caseload per medewerker zijn we in staat onze cliënten en relaties een intensieve ondersteuning te bieden. Wij hanteren korte lijnen, een eerlijke tariefstelling en open communicatie. Ons team is landelijk werkzaam, met regionaal onze eigen netwerken.
Copyright all rights reserved ARBITREA 2023
Bij de inzet van onze re-integratie (1e 2e of 3e spoor), is er sprake van persoonlijke begeleiding en bemiddeling richting eigen of ander werk. We gaan samen met de werknemer op zoek naar werk dat aansluit bij iemands achtergrond, persoonlijkheid en belastbaarheid. Spoor 1 Als er sprake is van verzuim zal het re-integratietraject in eerste instantie binnen de eigen organisatie plaatsvinden. Dit noemen we spoor 1 re-integratie. Het doel hiervan is werkhervatting bij de eigen werkgever. Deze verplichtingen zijn onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij zowel werkgever als werknemer re- integratieverplichtingen hebben. Spoor 2 Als er bij de eigen werkgever geen re-integratie mogelijkheden zijn, dan is het raadzaam zo snel mogelijk een spoor 2 traject op te starten. Werknemer en werkgever hebben dan namelijk de verplichting op zoek te gaan naar ander werk bij een andere werkgever. Het doel is om een passende baan bij een andere werkgever te vinden. Dit gaat volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met passend wordt bedoel een functie die rekening houdt met en aansluit op de betreffende beperkingen. Spoor 2 kan parallel lopen aan spoor 1. Het voordeel voor de werknemer is dat de kans op een nieuwe passende baan wordt vergroot. Het voordeel voor de werkgever is dat de kans op een loonsanctie bij de WIA keuring wordt voorkomen. Spoor 3 Als de werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid geen andere werkplek heeft gevonden en de werkgever is eigen risico drager voor de WGA, dan kan Arbitrea met spoor 3 activiteiten ondersteunen. Waarbij het doel is het vinden van ander werk bij een andere werkgever.
Re-integratie
Loopbaan coaching & persoonlijke ontwikkeling
Outplacement
Vitaliteit & werkvermogen
Arbeidsdeskundig onderzoek
Haalbaarheidsonderzoek
Talenten Motivatie Analyse

Ik vind het belangrijk om te kijken

naar wat mogelijk is waarbij wij

altijd rekening houden met de

persoonlijke wensen van de ander.

Daarbij denk ik graag met

werkgevers mee bij verzuim-

vraagstukken en geef hen passend

advies.

Agnes Lammers Directeur / Geregistreerd & Gecertificeerd Arbeidsdeskundige ARBITREA
Meer informatie? 06-22615173
DIENSTEN ONS TEAM ONS TEAM ONS TEAM LOGIN 06-22615173 NEWS
ONS TEAM
"We werken al meerdere jaren op een fijne manier met ARBITREA samen. Hierin waarderen we vooral de korte lijnen. Een aanmelding wordt snel opgepakt en gedurende het traject is er waar nodig over en weer afstemming. De intake rapportage, het trajectplan, de voortgangs- rapportages en eindrapportage zijn zorgvldig en sluiten goed aan op de verwachtingen van het UWV. Qua 2e spoortrajecten hebben we altijd de UWV-poortcontrole goed doorstaan. De afgelopen jaren lukt het ook steeds beter om een andere baan via het 2e spoor voor een medewerker te vinden. Kortom wij zijn erg tevreden over onze samenwerking!"
"Bij ARBITREA werken zeer toegankelijke, professionele én daadkrachtige medewerkers met een focus op resultaat zonder de behoeften en wensen van de werknemer uit het oog te verliezen. Uiteraard hebben we ook andere re- integratiebureau’s geprobeerd, maar bij ARBITREA weet ik me altijd verzekerd van een adequate terugkoppeling (zonder er om te hoeven vragen) en van een respectvolle en resultaatgerichte benadering van onze werknemers”
Kenmerken van ARBITREA Betrokken team van professionele Re-integratiecoaches, Arbeidsdeskundigen en Vitaliteitscoaches Trajecten op maat, qua duur en inzet producten Korte lijnen, eerlijk advies en adequate terugkoppeling Landelijke dekking Hoog bemiddelingspercentage Wet Verbetering Poortwachter Proof Mensgerichte begeleiding
Bij de inzet van onze re-integratie (1e 2e of 3e spoor), is er sprake van persoonlijke begeleiding en bemiddeling richting eigen of ander werk. We gaan samen met de werknemer op zoek naar werk dat aansluit bij iemands achtergrond, persoonlijkheid en belastbaarheid. Spoor 1 Als er sprake is van verzuim zal het re- integratietraject in eerste instantie binnen de eigen organisatie plaatsvinden. Dit noemen we spoor 1 re-integratie. Het doel hiervan is werkhervatting bij de eigen werkgever. Deze verplichtingen zijn onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij zowel werkgever als werknemer re- integratieverplichtingen hebben. Spoor 2 Als er bij de eigen werkgever geen re-integratie mogelijkheden zijn, dan is het raadzaam zo snel mogelijk een spoor 2 traject op te starten. Werknemer en werkgever hebben dan namelijk de verplichting op zoek te gaan naar ander werk bij een andere werkgever. Het doel is om een passende baan bij een andere werkgever te vinden. Dit gaat volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met passend wordt bedoel een functie die rekening houdt met en aansluit op de betreffende beperkingen. Spoor 2 kan parallel lopen aan spoor 1. Het voordeel voor de werknemer is dat de kans op een nieuwe passende baan wordt vergroot. Het voordeel voor de werkgever is dat de kans op een loonsanctie bij de WIA keuring wordt voorkomen. Spoor 3 Als de werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid geen andere werkplek heeft gevonden en de werkgever is eigen risico drager voor de WGA, dan kan Arbitrea met spoor 3 activiteiten ondersteunen. Waarbij het doel is het vinden van ander werk bij een andere werkgever
Re-integratie
Loopbaan coaching & persoonlijke ontwikkeling
Loopbaanvraagstukken kunnen vanuit verschillende behoeftes ontstaan: ‘Zit iemand nog op de goede plek? Past het functieprofiel bij een persoon? Welke kant wil de werknemer op en wat is hier voor nodig?' Het doel is bewust wording van de loopbaanwensen, competenties en ondersteunen bij het zetten van stappen naar ander werk. Ook kan de TMA (Talenten Motivatie Analyse) worden ingezet. Dit geeft een zeer uitgebreid inzicht in drijfveren, capaciteiten en leerpunten, gekoppeld aan arbeidsmogelijkheden. ARBITREA maakt hierbij gebruik van moderne technieken en middelen.
Outplacement
Outplacement kan veelal worden ingezet bij arbeidsconflicten, ontslag of reorganisatie. Bij outplacement wordt de werknemer gecoacht en begeleid bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Met een outplacement traject krijgen werknemers de kans om nieuwe loopbaanmogelijkheden te verkennen, verrassende inzichten te verkrijgen en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.
Vitaliteit & wekvermogen
Oorzaken van (dreigend) verzuim kunnen verschillend zijn: van een minder gezonde leefstijl, verschillende arbeidsfactoren of er is sprake van een disbalans in werk en privé. ARBITREA zet bij uw werknemer ‘de arbeidscheck’ in om een totaalbeeld van de huidige gezondheid en inzetbaarheid te krijgen. En het risico op uitval of verzuim. Met de uitkomst kunnen vraaggerichte interventies worden ingezet ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Ook kan ARBITREA op organisatie of afdelingsniveau een signalerende en preventieve rol spelen.
Arbeidsdeskundig onderzoek
De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk te realiseren. Onze Arbeidsdeskundigen hebben ruime ervaring in het opstellen van arbeidskundige onderzoeken, het uitvoeren van dossierscans en het geven van passend advies.
Haalbaarheidsonderzoek
Twijfelt u eraan of een 2e spoor traject zinvol of haalbaar is voor uw zieke werknemer? Dan is de inzet van ons haalbaarheidsonderzoek een goede optie. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door één van onze arbeidsdeskundigen of re-integratiecoaches. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er geen reële arbeidsmogelijkheden voor uw werknemer zijn, dan kunt u onze bevindingen meesturen bij de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV. Er wordt bij uw werknemer een erkende test afgenomen, gebaseerd op de werkwijze van het UWV en gevalideerd door TNO. Deze test maakt de koppeling tussen huidige belastbaarheid, het werk/ denkniveau en theoretisch beschikbare arbeidsmogelijkheden. Vervolgens is zichtbaar wat het huidige arbeidsaanbod is en welke functie eisen er worden gesteld. ARBITREA stelt een uitgebreide rapportage op, met daarin een eindconclusie en de bevindingen die deze conclusie onderschrijven.
Talenten Motivatie Analyse
Een Talenten Motivatie Analyse, afgekort TMA geeft inzicht in je drijfveren, talenten en competenties. Een TMA kan worden ingezet bij persoonlijke ontwikkeling en laat ontwikkelpotentieel zien. De TMA-methode bestaat naast de TMA-persoonlijkheidsanalyse uit onder meer een 'Capaciteitenanalyse' (mbo en hbo-/wo-niveau), 'Beroepssectoren en activiteiteninteresse-analyse' (studie en beroepskeuze) en teamanalyse. TMA kan onder andere worden ingezet bij ondersteuning bij re-integratie loopbaan- ontwikkeling en outplacement.
Copyright all rights reserved ARBITREA 2023
ONS TEAM ONS TEAM
AL 15 JAAR EXPERT IN VITALITEITS, VERZUIM EN LOOPBAANTRAJECTEN

Ik

vind

het

belangrijk

om

te

kijken

naar

wat

mogelijk

is

waarbij

wij

altijd

rekening

houden

met

de

persoonlijke

wensen

van

de

ander.

Daarbij

denk

ik

graag

met

werkgevers

mee

bij

verzuim-vraagstukken

en

geef

hen passend advies.

Agnes Lammers Directeur / Geregistreerd &  Gecertificeerd Arbeidsdeskundige ARBITREA
MINISTERIE VAN VWS RIVM VITAMEE VGGM NETFLIX HAN VITRAS DIAKONESSENHUIS LUDENS SANTEPARTNERS AMFORS RIJNSTATE NETFLIX BERNHOVEN St. ANTONIUS
Meer informatie? 06-22615173
Onze werkwijze: Aanmelding vanuit de opdrachtgever en afstemming met betrokken partijen; Intakegesprek met de werknemer. Bij de werknemer thuis, op de werkplek, online of op neutraal terrein; Opstellen van een trajectplan op maat met daarin concrete doelen en afspraken; Aandacht voor zelfanalyse, beroepen- en arbeidsmarkt oriëntatie en het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden; Actief solliciteren staat centraal tijdens het traject.
Onze specialisten Even voorstellen: Ons team bestaat uit betrokken professionals die zich met hart en ziel inzetten. Met ieder ons eigen aandachts-gebied bieden we de juiste begeleiding afgestemd op een hulpvraag. Door een lage caseload per medewerker zijn we in staat onze cliënten en relaties een intensieve ondersteuning te bieden. Wij hanteren korte lijnen, een eerlijke tariefstelling en open communicatie. Ons team is landelijk werkzaam, met regionaal onze eigen netwerken.

ARBITREA

biedt de volgende diensten

DIENSTEN LOGIN 0622615173
NEWS
Kenmerken van ARBITREA Betrokken team van professionele Re-integratiecoaches, Arbeidsdeskundigen, Vitaliteitscoaches, Lifecoaches Trajecten op maat, qua duur en inzet producten Korte lijnen, eerlijk advies en adequate terugkoppeling Landelijke dekking Hoog bemiddelingspercentage Wet Verbetering Poortwachter Proof Mensgerichte begeleiding
Anderen over ARBITREA

ARBITREA

biedt de volgende diensten

Onze werkwijze: Aanmelding vanuit de opdrachtgever en afstemming met betrokken partijen; Intakegesprek met de werknemer. Bij de werknemer thuis, op de werkplek, online of op neutraal terrein; Opstellen van een trajectplan op maat met daarin concrete doelen en afspraken; Aandacht voor zelfanalyse, beroepen- en arbeidsmarkt oriëntatie en het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden; Actief solliciteren staat centraal tijdens het traject.
MINISTERIE VAN VWS / VITAMEE / VGGM / NETFLIX / DIAKONESSENHUIS ZARA / HAN / LUDENS / SANTEPARTNERS / VITRAS / ZIEKENHUIS BERNHOVEN RIJNSTATE ZIEKENHUIS / AMFORS / St. ANTONIUS ZIEKENHUIS
PARTNERS VAN  ARBITREA
Loopbaanvraagstukken kunnen vanuit verschillende behoeftes ontstaan: ‘Zit iemand nog op de goede plek? Past het functieprofiel bij een persoon? Welke kant wil de werknemer op en wat is hier voor nodig?' Het doel is bewust wording van de loopbaanwensen, competenties en ondersteunen bij het zetten van stappen naar ander werk. Ook kan de TMA (Talenten Motivatie Analyse) worden ingezet. Dit geeft een zeer uitgebreid inzicht drijfveren, capaciteiten en leerpunten, gekoppeld aan arbeidsmogelijkheden. ARBITREA maakt hierbij gebruik van moderne technieken en middelen.

Loopbaan coaching & persoonlijke ontwikkeling

Outplacement kan veelal worden ingezet bij arbeidsconflicten, ontslag of reorganisatie. Bij outplacement wordt de werknemer gecoacht en begeleid bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Met een outplacement traject krijgen werknemers de kans om nieuwe loopbaanmogelijkheden te verkennen, verrassende inzichten te verkrijgen en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Outplacement

Twijfelt u eraan of een 2e spoor traject zinvol of haalbaar is voor uw zieke werknemer? Dan is de inzet van ons haalbaarheidsonderzoek een goede optie. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door één van onze arbeidsdeskundigen of re-integratiecoaches. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er geen reële arbeidsmogelijkheden voor uw werknemer zijn, dan kunt u onze bevindingen meesturen bij de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV. Er wordt bij uw werknemer een erkende test afgenomen, gebaseerd op de werkwijze van het UWV en gevalideerd door TNO. Deze test maakt de koppeling tussen huidige belastbaarheid, het werk/ denkniveau en theoretisch beschikbare arbeidsmogelijkheden. Vervolgens is zichtbaar wat het huidige arbeidsaanbod is en welke functie eisen er worden gesteld. ARBITREA stelt een uitgebreide rapportage op, met daarin een eindconclusie en de bevindingen die deze conclusie onderschrijven.

Haalbaarheidsonderzoek

De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk te realiseren. Onze Arbeidsdeskundigen hebben ruime ervaring in het opstellen van arbeidskundige onderzoeken, het uitvoeren van dossierscans en het geven van passend advies.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een Talenten Motivatie Analyse, afgekort TMA geeft inzicht in je drijfveren, talenten en competenties. Een TMA kan worden ingezet bij persoonlijke ontwikkeling en laat ontwikkelpotentieel zien. De TMA-methode bestaat naast de TMA-persoonlijkheidsanalyse uit onder meer een 'Capaciteitenanalyse' (mbo en hbo-/wo-niveau), 'Beroepssectoren en activiteiteninteresse-analyse' (studie en beroepskeuze) en teamanalyse. TMA kan onder andere worden ingezet bij ondersteuning bij re-integratie loopbaanontwikkeling en outplacement.

Talenten Motivatie Analyse

Oorzaken van (dreigend) verzuim kunnen verschillend zijn: van een minder gezonde leefstijl, verschillende arbeidsfactoren of er is sprake van een disbalans in werk en privé. ARBITREA zet bij uw werknemrs ‘de arbeidscheck’ in om een totaalbeeld van de huidige gezondheid en inzetbaarheid te krijgen. En het risico op uitval of verzuim. Met de uitkomst kunnen vraaggerichte interventies worden ingezet ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemres. Ook kan ARBITREA op organisatie of afdelingsniveau een signalerende en preventieve rol spelen.

Vitaliteit & werkvermogen

Re-integratie

ONZE SPECIALISTEN Even voorstellen: Ons team bestaat uit betrokken professionals die zich met hart en ziel inzetten. Met ieder ons eigen aandachtsgebied bieden we de juiste begeleiding afgestemd op een hulpvraag. Door een lage caseload per medewerker zijn we in staat onze cliënten en relaties een intensieve ondersteuning te bieden. Wij hanteren korte lijnen, een eerlijke tariefstelling en open communicatie. Ons team is landelijk werkzaam, met regionaal onze eigen netwerken.
Copyright all rights reserved ARBITREA 2023
Bij de inzet van onze re-integratie (1e 2e of 3e spoor), is er sprake van persoonlijke begeleiding en bemiddeling richting eigen of ander werk. We gaan samen met de werknemer op zoek naar werk dat aansluit bij iemands achtergrond, persoonlijkheid en belastbaarheid. Spoor 1 Als er sprake is van verzuim zal het re-integratietraject in eerste instantie binnen de eigen organisatie plaatsvinden. Dit noemen we spoor 1 re-integratie. Het doel hiervan is werkhervatting bij de eigen werkgever. Deze verplichtingen zijn onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij zowel werkgever als werknemer re- integratieverplichtingen hebben. Spoor 2 Als er bij de eigen werkgever geen re-integratie mogelijkheden zijn, dan is het raadzaam zo snel mogelijk een spoor 2 traject op te starten. Werknemer en werkgever hebben dan namelijk de verplichting op zoek te gaan naar ander werk bij een andere werkgever. Het doel is om een passende baan bij een andere werkgever te vinden. Dit gaat volgens de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met passend wordt bedoel een functie die rekening houdt met en aansluit op de betreffende beperkingen. Spoor 2 kan parallel lopen aan spoor 1. Het voordeel voor de werknemer is dat de kans op een nieuwe passende baan wordt vergroot. Het voordeel voor de werkgever is dat de kans op een loonsanctie bij de WIA keuring wordt voorkomen. Spoor 3 Als de werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid geen andere werkplek heeft gevonden en de werkgever is eigen risico drager voor de WGA, dan kan Arbitrea met spoor 3 activiteiten ondersteunen. Waarbij het doel is het vinden van ander werk bij een andere werkgever.
Re-integratie
Loopbaan coaching & persoonlijke ontwikkeling
Outplacement
Vitaliteit & werkvermogen
Arbeidsdeskundig onderzoek
Haalbaarheidsonderzoek
Talenten Motivatie Analyse

Ik vind het belangrijk om te kijken

naar wat mogelijk is waarbij wij

altijd rekening houden met de

persoonlijke wensen van de ander.

Daarbij denk ik graag met

werkgevers mee bij verzuim-

vraagstukken en geef hen passend

advies.

Agnes Lammers Directeur / Geregistreerd & Gecertificeerd Arbeidsdeskundige ARBITREA
Meer informatie? 06-22615173
DIENSTEN ONS TEAM ONS TEAM ONS TEAM LOGIN 06-22615173 NEWS