Kenmerken van ARBITREA Betrokken team van professionele Re-integratiecoaches, Arbeidsdeskundigen, Vitaliteitscoaches, Lifecoaches Trajecten op maat, qua duur en inzet producten Korte lijnen, eerlijk advies en adequate terugkoppeling Landelijke dekking Hoog bemiddelingspercentage Wet Verbetering Poortwachter Proof Mensgerichte begeleiding
Copyright all rights reserved ARBITREA 2023
 Meer informatie?  06-22615173
ONS TEAM ONS TEAM
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van start op 1 oktober 30 september 2022 (bron: UWV) UWV begint op 1 oktober met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is een van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft aangekondigd om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar UWV mee kampt. ‘We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om er samen met betrokken partijen voor te zorgen dat dit per 1 oktober op al onze kantoren in heel Nederland van start kan gaan’, zegt Johanna Hirscher, lid van de Raad van Bestuur van UWV. ‘Met deze tijdelijke maatregel geven we deze mensen sneller zekerheid over hun toekomst en kunnen verzekeringsartsen worden ingezet voor andere beoordelingen. Ondertussen werken we ook keihard aan andere maatregelen om de achterstanden aan te pakken.’ Alleen met toestemming werknemer en werkgever Werknemers die twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Normaal gesproken betekent dit dat ze een sociaal-medische beoordeling krijgen door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Mensen krijgen in principe dan een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is. Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, volgt een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een (hogere) IVA-uitkering. Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV. Verder is van belang dat werkgevers niet met extra kosten te maken krijgen. Voor cliënten geldt bovendien dat ze ook actief re- integratiedienstverlening aangeboden krijgen door UWV. De maatregel loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023. Arbeidsdeskundigen nemen contact op met cliënten Hirscher: ‘Onze medewerkers in het hele land weten wat ze te doen staat. We begrijpen dat dit voor werknemers en werkgevers die dit betreft nieuw en mogelijk spannend is. Arbeidsdeskundigen nemen daarom rechtstreeks contact met hen op om uit te leggen wat de vereenvoudigde beoordeling inhoudt en te vragen of ze daar mee instemmen. Uiteraard is ook de informatie op onze website aangepast voor deze groep en zitten de medewerkers van ons Klantencontactcentrum klaar om eventuele vragen te beantwoorden.’ Meer maatregelen nodig om achterstanden terug te dringen De vereenvoudigde WIA-beoordeling is een van de maatregelen die de minister onlangs aankondigde in een Kamerbrief. Naast deze maatregel gaat ook een andere maatregel in op 1 oktober. Die maatregel geldt voor een kleine groep cliënten en houdt in dat UWV vijf jaar geen herbeoordeling gaat uitvoeren bij mensen in de IVA en in de Wajong, die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en die ondanks hun beperkingen inkomsten uit werk verwerven. De achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen lopen al jaren op. Bij de maatregelen die de minister heeft aangekondigd om dit aan te pakken, zit ook een groot aantal maatregelen die UWV intern neemt. UWV is daar nu volop mee bezig. De minister heeft ook aangekondigd voor twee aanvullende maatregelen – waarvoor wetswijziging nodig is – op korte termijn de gevolgen en precieze effecten op de mismatch in kaart te willen brengen. Hirscher: ‘De maatregelen die we vanaf 1 oktober gaan uitvoeren zorgen ervoor dat we een begin kunnen maken met het terugdringen van de achterstanden. Maar het is nog niet voldoende. Daarvoor is het essentieel dat ook de maatregelen voor de middellange termijn worden doorgevoerd.’
News
DIENSTEN
Een werkervaringsplaats is een win-win voor iedereen.
Bent u ondernemer en wilt u graag mensen helpen weer aan het werk te komen? Dan komen we graag met u in contact. U kunt als werkgever werkervaringsplaatsen aanbieden, zodat wij werknemers in een re-integratie of outplacementtraject bij u kunnen plaatsen. Naast de voordelen die het werknemers biedt, biedt het werkgevers ook voordelen: U toont zich betrokken bij de werkgelegenheid in de regio. Het is kosteloos (loon wordt doorbetaald door de eigen werkgever of de uitkeringsinstantie) Uw bedrijf heeft tijdelijke de beschikking over een gemotiveerd personeelslid Het kan leiden tot een (vaste) aanwinst voor uw organisatie. Bel voor meer informatie: 06-22615173 of mail naar contact@arbitrea.nl
Dreigende burn-outgolf
Het ziekteverzuimpercentage loopt dit jaar op tot meer dan 5%, meldt Nationale-Nederlanden. Het is volgens de verzekeraar het hoogste niveau in twintig jaar. Daarnaast loopt ook de verzuimduur op. Werkgevers maken zich zorgen. Lang ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door psychische werk gerelateerde klachten. ‘Maar liefst 70% van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van werknemers en bijna acht op de tien werknemers met geldzorgen bespreekt deze niet’, constateert Nationale-Nederlandsen in het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid. Dreigende burn-outgolf Twintig jaar geleden zagen we het verzuimpercentage ook boven de 5% stijgen. Door het invoeren van de wet verbetering poortwachter in 2002, werden werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van hun zieke werknemers. Het gevolg? Een forse daling van het ziekteverzuim. Het laat zien dat aandacht voor werknemers zijn vruchten afwerpt. Nu, twintig jaar later, is het van groot belang dat werkgevers opnieuw meer aandacht aan de werknemer te besteden om ziekteverzuim te voorkomen en zo de dreigende burn-outgolf te reduceren. Waar mensen werken kan ook verzuim vanwege ziekte optreden Bent u werkgever en heeft u te maken met langdurig ziekte verzuim van uw werknemer? Dan komt er veel op u af… Het is dan goed om te weten dat ARBITREA u met verzuimvraagstukken kan helpen. Neem voor meer informatie contact op met: 06-22615173 of mail naar contact@arbitrea.nl
Het begrip ‘arbeidsbeperking’ is erg breed.
Bij een sollicitatie zit de schrik er bij veel ondernemers in als men hoort dat er sprake is van een arbeidsbeperking. Slechts 12 procent van de Nederlandse bedrijven heeft werknemers uit deze groep in dienst. Dat is een verkeerd vooroordeel. Een beperking kan bijvoorbeeld zintuiglijke of lichamelijke zijn waardoor iemand bijvoorbeeld slecht ziet of hoort. Of kan iemand gewoon werken met een lichamelijke handicap, maar zijn er wat extra voorzieningen nodig op de werkvloer. Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een verstandelijke of cognitieve handicap, waarbij er soms andere maatregelen nodig zijn. Denk aan een duidelijke takenlijst, structuur, rust of flexibele werktijden. Door dit verkeerde vooroordeel laten ondernemers kansen liggen om een gedreven en ervaren kandidaten te werven. ARBITREA biedt vanuit haar trajecten u als ondernemer de kans om in contact te komen met de juiste kandidaat voor uw vacature. Neem voor meer informatie contact op: 06-22615173 of mail naar contact@arbitrea.nl
Kenmerken van ARBITREA Betrokken team van professionele Re-integratiecoaches, Arbeidsdeskundigen en Vitaliteitscoaches Trajecten op maat, qua duur en inzet producten Korte lijnen, eerlijk advies en adequate terugkoppeling Landelijke dekking Hoog bemiddelingspercentage Wet Verbetering Poortwachter Proof Mensgerichte begeleiding
DIENSTEN ONS TEAM ONS TEAM
News
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van start op 1 oktober 30 september 2022 (bron: UWV) UWV begint op 1 oktober met de vereenvoudigde WIA- beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is een van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft aangekondigd om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar UWV mee kampt. ‘We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om er samen met betrokken partijen voor te zorgen dat dit per 1 oktober op al onze kantoren in heel Nederland van start kan gaan’, zegt Johanna Hirscher, lid van de Raad van Bestuur van UWV. ‘Met deze tijdelijke maatregel geven we deze mensen sneller zekerheid over hun toekomst en kunnen verzekeringsartsen worden ingezet voor andere beoordelingen. Ondertussen werken we ook keihard aan andere maatregelen om de achterstanden aan te pakken.’ Alleen met toestemming werknemer en werkgever Werknemers die twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Normaal gesproken betekent dit dat ze een sociaal-medische beoordeling krijgen door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Mensen krijgen in principe dan een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is. Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, volgt een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een (hogere) IVA-uitkering. Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV. Verder is van belang dat werkgevers niet met extra kosten te maken krijgen. Voor cliënten geldt bovendien dat ze ook actief re-integratiedienstverlening aangeboden krijgen door UWV. De maatregel loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023. Arbeidsdeskundigen nemen contact op met cliënten Hirscher: ‘Onze medewerkers in het hele land weten wat ze te doen staat. We begrijpen dat dit voor werknemers en werkgevers die dit betreft nieuw en mogelijk spannend is. Arbeidsdeskundigen nemen daarom rechtstreeks contact met hen op om uit te leggen wat de vereenvoudigde beoordeling inhoudt en te vragen of ze daar mee instemmen. Uiteraard is ook de informatie op onze website aangepast voor deze groep en zitten de medewerkers van ons Klantencontactcentrum klaar om eventuele vragen te beantwoorden.’ Meer maatregelen nodig om achterstanden terug te dringen De vereenvoudigde WIA-beoordeling is een van de maatregelen die de minister onlangs aankondigde in een Kamerbrief. Naast deze maatregel gaat ook een andere maatregel in op 1 oktober. Die maatregel geldt voor een kleine groep cliënten en houdt in dat UWV vijf jaar geen herbeoordeling gaat uitvoeren bij mensen in de IVA en in de Wajong, die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en die ondanks hun beperkingen inkomsten uit werk verwerven. De achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen lopen al jaren op. Bij de maatregelen die de minister heeft aangekondigd om dit aan te pakken, zit ook een groot aantal maatregelen die UWV intern neemt. UWV is daar nu volop mee bezig. De minister heeft ook aangekondigd voor twee aanvullende maatregelen – waarvoor wetswijziging nodig is – op korte termijn de gevolgen en precieze effecten op de mismatch in kaart te willen brengen. Hirscher: ‘De maatregelen die we vanaf 1 oktober gaan uitvoeren zorgen ervoor dat we een begin kunnen maken met het terugdringen van de achterstanden. Maar het is nog niet voldoende. Daarvoor is het essentieel dat ook de maatregelen voor de middellange termijn worden doorgevoerd.’
 Meer informatie?  06-22615173
Bent u ondernemer en wilt u graag mensen helpen weer aan het werk te komen? Dan komen we graag met u in contact. U kunt als werkgever werkervaringsplaatsen aanbieden, zodat wij werknemers in een re-integratie of outplacementtraject bij u kunnen plaatsen. Naast de voordelen die het werknemers biedt, biedt het werkgevers ook voordelen: U toont zich betrokken bij de werkgelegenheid in de regio. Het is kosteloos (loon wordt doorbetaald door de eigen werkgever of de uitkeringsinstantie) Uw bedrijf heeft tijdelijke de beschikking over een gemotiveerd personeelslid Het kan leiden tot een (vaste) aanwinst voor uw organisatie Bel voor meer informatie: 06-22615173 of mail naar contact@arbitrea.nl
Dreigende burn-outgolf
Het ziekteverzuimpercentage loopt dit jaar op tot meer dan 5%, meldt Nationale-Nederlanden. Het is volgens de verzekeraar het hoogste niveau in twintig jaar. Daarnaast loopt ook de verzuimduur op. Werkgevers maken zich zorgen. Lang ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door psychische werk gerelateerde klachten. ‘Maar liefst 70% van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van werknemers en bijna acht op de tien werknemers met geldzorgen bespreekt deze niet’, constateert Nationale-Nederlandsen in het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid. Dreigende burn-outgolf Twintig jaar geleden zagen we het verzuimpercentage ook boven de 5% stijgen. Door het invoeren van de wet verbetering poortwachter in 2002, werden werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van hun zieke werknemers. Het gevolg? Een forse daling van het ziekteverzuim. Het laat zien dat aandacht voor werknemers zijn vruchten afwerpt. Nu, twintig jaar later, is het van groot belang dat werkgevers opnieuw meer aandacht aan de werknemer te besteden om ziekteverzuim te voorkomen en zo de dreigende burn- outgolf te reduceren. Waar mensen werken kan ook verzuim vanwege ziekte optreden Bent u werkgever en heeft u te maken met langdurig ziekte verzuim van uw werknemer? Dan komt er veel op u af… Het is dan goed om te weten dat ARBITREA u met verzuimvraagstukken kan helpen. Neem voor meer informatie contact op met: 06-22615173 of mail naar contact@arbitrea.nl
Het begrip ‘arbeidsbeperking’ is erg breed.
Bij een sollicitatie zit de schrik er bij veel ondernemers in als men hoort dat er sprake is van een arbeidsbeperking. Slechts 12 procent van de Nederlandse bedrijven heeft werknemers uit deze groep in dienst. Dat is een verkeerd vooroordeel. Een beperking kan bijvoorbeeld zintuiglijke of lichamelijke zijn waardoor iemand bijvoorbeeld slecht ziet of hoort. Of kan iemand gewoon werken met een lichamelijke handicap, maar zijn er wat extra voorzieningen nodig op de werkvloer. Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een verstandelijke of cognitieve handicap, waarbij er soms andere maatregelen nodig zijn. Denk aan een duidelijke takenlijst, structuur, rust of flexibele werktijden. Door dit verkeerde vooroordeel laten ondernemers kansen liggen om een gedreven en ervaren kandidaten te werven. ARBITREA biedt vanuit haar trajecten u als ondernemer de kans om in contact te komen met de juiste kandidaat voor uw vacature. Neem voor meer informatie contact op: 06- 22615173 of mail naar contact@arbitrea.nl
Copyright all rights reserved ARBITREA 2023
Kenmerken van ARBITREA Betrokken team van professionele Re-integratiecoaches, Arbeidsdeskundigen, Vitaliteitscoaches, Lifecoaches Trajecten op maat, qua duur en inzet producten Korte lijnen, eerlijk advies en adequate terugkoppeling Landelijke dekking Hoog bemiddelingspercentage Wet Verbetering Poortwachter Proof Mensgerichte begeleiding
Copyright all rights reserved ARBITREA 2023
News
DIENSTEN ONS TEAM
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van start op 1 oktober 30 september 2022 (bron: UWV) UWV begint op 1 oktober met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is een van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft aangekondigd om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar UWV mee kampt. ‘We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om er samen met betrokken partijen voor te zorgen dat dit per 1 oktober op al onze kantoren in heel Nederland van start kan gaan’, zegt Johanna Hirscher, lid van de Raad van Bestuur van UWV. ‘Met deze tijdelijke maatregel geven we deze mensen sneller zekerheid over hun toekomst en kunnen verzekeringsartsen worden ingezet voor andere beoordelingen. Ondertussen werken we ook keihard aan andere maatregelen om de achterstanden aan te pakken.’ Alleen met toestemming werknemer en werkgever Werknemers die twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Normaal gesproken betekent dit dat ze een sociaal-medische beoordeling krijgen door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Mensen krijgen in principe dan een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is. Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, volgt een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een (hogere) IVA-uitkering. Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV. Verder is van belang dat werkgevers niet met extra kosten te maken krijgen. Voor cliënten geldt bovendien dat ze ook actief re- integratiedienstverlening aangeboden krijgen door UWV. De maatregel loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023. Arbeidsdeskundigen nemen contact op met cliënten Hirscher: ‘Onze medewerkers in het hele land weten wat ze te doen staat. We begrijpen dat dit voor werknemers en werkgevers die dit betreft nieuw en mogelijk spannend is. Arbeidsdeskundigen nemen daarom rechtstreeks contact met hen op om uit te leggen wat de vereenvoudigde beoordeling inhoudt en te vragen of ze daar mee instemmen. Uiteraard is ook de informatie op onze website aangepast voor deze groep en zitten de medewerkers van ons Klantencontactcentrum klaar om eventuele vragen te beantwoorden.’ Meer maatregelen nodig om achterstanden terug te dringen De vereenvoudigde WIA-beoordeling is een van de maatregelen die de minister onlangs aankondigde in een Kamerbrief. Naast deze maatregel gaat ook een andere maatregel in op 1 oktober. Die maatregel geldt voor een kleine groep cliënten en houdt in dat UWV vijf jaar geen herbeoordeling gaat uitvoeren bij mensen in de IVA en in de Wajong, die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en die ondanks hun beperkingen inkomsten uit werk verwerven. De achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen lopen al jaren op. Bij de maatregelen die de minister heeft aangekondigd om dit aan te pakken, zit ook een groot aantal maatregelen die UWV intern neemt. UWV is daar nu volop mee bezig. De minister heeft ook aangekondigd voor twee aanvullende maatregelen – waarvoor wetswijziging nodig is – op korte termijn de gevolgen en precieze effecten op de mismatch in kaart te willen brengen. Hirscher: ‘De maatregelen die we vanaf 1 oktober gaan uitvoeren zorgen ervoor dat we een begin kunnen maken met het terugdringen van de achterstanden. Maar het is nog niet voldoende. Daarvoor is het essentieel dat ook de maatregelen voor de middellange termijn worden doorgevoerd.’
 Meer informatie?  06-22615173
Bent u ondernemer en wilt u graag mensen helpen weer aan het werk te komen? Dan komen we graag met u in contact. U kunt als werkgever werkervaringsplaatsen aanbieden, zodat wij werknemers in een re-integratie of outplacementtraject bij u kunnen plaatsen. Naast de voordelen die het werknemers biedt, biedt het werkgevers ook voordelen: U toont zich betrokken bij de werkgelegenheid in de regio. Het is kosteloos (loon wordt doorbetaald door de eigen werkgever of de uitkeringsinstantie) Uw bedrijf heeft tijdelijke de beschikking over een gemotiveerd personeelslid Het kan leiden tot een (vaste) aanwinst voor uw organisatie. Bel voor meer informatie: 06-22615173 of mail naar contact@arbitrea.nl
Een werkervaringsplaats is een win-win voor iedereen.
Dreigende burn-outgolf
Het ziekteverzuimpercentage loopt dit jaar op tot meer dan 5%, meldt Nationale-Nederlanden. Het is volgens de verzekeraar het hoogste niveau in twintig jaar. Daarnaast loopt ook de verzuimduur op. Werkgevers maken zich zorgen. Lang ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door psychische werk gerelateerde klachten. ‘Maar liefst 70% van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van werknemers en bijna acht op de tien werknemers met geldzorgen bespreekt deze niet’, constateert Nationale-Nederlandsen in het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid. Dreigende burn-outgolf Twintig jaar geleden zagen we het verzuimpercentage ook boven de 5% stijgen. Door het invoeren van de wet verbetering poortwachter in 2002, werden werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van hun zieke werknemers. Het gevolg? Een forse daling van het ziekteverzuim. Het laat zien dat aandacht voor werknemers zijn vruchten afwerpt. Nu, twintig jaar later, is het van groot belang dat werkgevers opnieuw meer aandacht aan de werknemer te besteden om ziekteverzuim te voorkomen en zo de dreigende burn-outgolf te reduceren. Waar mensen werken kan ook verzuim vanwege ziekte optreden Bent u werkgever en heeft u te maken met langdurig ziekte verzuim van uw werknemer? Dan komt er veel op u af… Het is dan goed om te weten dat ARBITREA u met verzuimvraagstukken kan helpen. Neem voor meer informatie contact op met: 06-22615173 of mail naar contact@arbitrea.nl
Het begrip ‘arbeidsbeperking’ is erg breed.
Bij een sollicitatie zit de schrik er bij veel ondernemers in als men hoort dat er sprake is van een arbeidsbeperking. Slechts 12 procent van de Nederlandse bedrijven heeft werknemers uit deze groep in dienst. Dat is een verkeerd vooroordeel. Een beperking kan bijvoorbeeld zintuiglijke of lichamelijke zijn waardoor iemand bijvoorbeeld slecht ziet of hoort. Of kan iemand gewoon werken met een lichamelijke handicap, maar zijn er wat extra voorzieningen nodig op de werkvloer. Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een verstandelijke of cognitieve handicap, waarbij er soms andere maatregelen nodig zijn. Denk aan een duidelijke takenlijst, structuur, rust of flexibele werktijden. Door dit verkeerde vooroordeel laten ondernemers kansen liggen om een gedreven en ervaren kandidaten te werven. ARBITREA biedt vanuit haar trajecten u als ondernemer de kans om in contact te komen met de juiste kandidaat voor uw vacature. Neem voor meer informatie contact op: 06-22615173 of mail naar contact@arbitrea.nl